RESCONSTRUCTION/ ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH SỮA CHỮA

*****Nghe Kinh Phật ***** Đọc Kinh Phật ***** Kinh Tụng ***** Thuyết Pháp
***** Tự Điển Phật Học *****Sức Khỏe *****Nhạc *****Liên Lạc *****


Kinh Pháp Cú - HT Minh Châu dịch -TKP đọc ***Mới***


Kinh Pháp Cú trong Hán Tạng - HT Thích Nhất Hạnh dịch -TKP đọc ***Mới***


Kinh Tăng Chi Bộ Tập 1 - HT Thích Minh Châu dịch -TKP đọc ***Mới***


Thập Mục Ngưu Đồ - HT Thích Phước Tịnh giảng ***Mới***
Phật Pháp thật nhiệm mầu, chữa lành tất cả bệnh khổ thế gian. Nay con may mắn nghe gặp, xin cùng chia sẽ với mọi người. Xin hãy cùng nhau dùng thuốc Bồ-đề cho bệnh khổ mãi không còn đeo mang. Với kiến thức hạn hẹp về Website Design, người thực hiện trang nhà phapgiaithoat cố gắng góp phần nhỏ nhoi trong việc truyền bá Chánh Pháp.

Xin chân thành ghi ơn, cảm tạ và tán thán công đức những đóng góp và chia sẽ quí giá của những trang websites và chư ĐĐ giúp cho Chánh Pháp trải khắp. Nếu có chi sai trái cầu mong chư ĐH và ÐÐ niệm tình tha thứ và giúp cho.Người xuất gia dù ở bất cứ đâu cũng đều phải giữ vững Giới Luật. Khi chưa dứt được sanh tử, chưa đoạn được tâm dâm dục, thì chúng ta không lúc nào được biếng nhác, buông lung, phóng túng. Ðức Phổ Hiền Bồ Tát dạy rằng :

"Một ngày đã hết, mạng cũng giảm dần,

Như cá cạn nước, thử hỏi vui gì ?

Ðại chúng ! Hãy siêng tinh tấn, như đầu bị đốt,

Chỉ nhớ vô thường, chớ mặc buông lung !"

Người xuất gia chúng ta phải biết quý trọng từng giây từng phút. Hãy nhớ rằng :

Một tấc thời gian : một tấc vàng,

Tấc vàng khó chuộc tấc thời gian.

Thời gian quý báu như thế, cho nên chúng ta không được lãng phí. Mỗi người đều phải dụng công tu hành, phải tinh tấn hơn nữa, thì mới mong có được sự thành tựu. Phàm là kẻ dụng công tu hành thì không có thời giờ để nói chuyện thị phi, chẳng có thời giờ để làm những việc lăng xăng, làm gián đoạn sự tu hành. Về điểm này. tôi hy vọng mọi người hãy chú ý.

Khi tôi thấy những người không chịu tu hành thì tôi cảm thấy vô cùng đau xót. Như thế chẳng phải rằng họ đã không thực hành thệ nguyện mà họ đã lập lúc ban đầu, khi mới xuất gia tu hành hay sao ? Những kẻ xuất gia mà "tâm nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo" thì có xứng đáng là Tăng Bảo hay không? Tôi mong rằng các vị đều biết tự trọng! HT Tuyên HóaKinh Phat
Kinh Phật - Kinh Nam Tông - Kinh Bắc Tông
Kinh Phat doc
Đọc Kinh Phật
Tự Điển Phật Học
Tự Điển Phật Học
Thuyet Phap, Thuyết Pháp Ðọc
thuyet phap doc, những bài Thuyết Pháp đọc trong Phat Giao - Phật Giáo
Kinh tung - Kinh Tụng
Kinh tung - Kinh Tụng
suc khoe - health - tap the duc - excercise
suc khoe, duong sinh, tap the duc bo ich cho than the
nhac phat giao - co nhac
Nhac Phat Giao - nhac Phat Phap
Phat phap - contact
Phat phap -Contact - Liên Lạc - Chia sẽ Phật Pháp