48 Nguyen Phat A Di Da

48 nguyen phat a di da, ps tinh khong, phap su tinh khong, ht tinh khong, tinh do

48 Nguyện Của Phật A Di Ðà do Pháp Sư Tịnh Không giảng. Xin mời QV. click (bấm) vào youtube video dưới đây để theo dõi do phapmontinhdo posted. Nam Mô A Di Ðà Phật !


48 Nguyện Của Phật A Di Ðà
PS Tịnh Không giảng