Đọc Kinh Phật

Kinh Pháp Cú Hán Tạng - Kết Một Tràng Hoa - do Thiền Sư Nhất Hạnh dịch

Kinh Pháp Cú - HT Thích Minh Châu & HT Thích Thiện Siêu dịch

Your first paragraph ...