An Chay - Ăn Chay

an chay, nau an, mon chay, phat giao

Ăn chay có thể làm cho thân thể ích độc tố, mau tiêu, bớt nóng tánh, bớt dục vọng, bớt hiếu sát, đỡ tốn công sức, và không gây oán hận tận Trời. Xin mời QV bấm (click) vào những links (trang) có hình hoa sen phap luân để theo dõi những videos và đọc những bài viết có liên quan đến vấn đề ăn chay. Cầu chúc QV an khang, vui vẻ, và tiến tu. Nam Mô A Di Da Phật !