Dia Nguc Bien Tuong Do

Dia Nguc Bien Tuong Do - Dia Nguc - Phim Phat Giao - Hoat Hinh

Những cảnh khổ ở địa ngục. Mời QV click vào GoogleVideo dưới đây để theo dõi. QV có thể tải về máy ở trang như Thôn Di Ðà

Cư Sỉ Gian Dật Tử Tiên Sinh Họa
Nguồn từ trang Hoa Khai Kiến Phật

Ðịa Ngục Biến Tướng Ðồ(Góp ý: Những ai không tin là có địa ngục (làm sao biết được? bạn có chết trong đời này qua chưa?), thì thử hỏi bản thân xem nếu mà "lỡ" có địa ngục thì sao ?? Mô Phật !)