Kinh A Di Đà

Bản Việt Văn - Thầy Trí Thoát tụng - do trangsuoitu thực hiện - upload on Youtube by phatamvideo.