Kinh Phat - Kinh Phật ðọc

Những Kinh Phat - Kinh Phật đọc dưới đây QV. có thể nghe hoặc download (tải) về máy từ trang Youtube và các trang bạn.


Kinh A Di Đà - Thích Trí Tịnh dịch - Đọc online

Kinh Hoa Nghiêm - Sách đọc - Thích Trí Tịnh dịch - linked to phatphaponline.org

Kinh Lang Nghiem - Sách đọc - Thích Duy Luc - linked to tinhthuc.net

Kinh Dieu Phap Lien Hoa - Sách đọc - Thích Trí Tịnh dịch - linked to dieuphapam.net

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Sách đọc - Thích Trí Tịnh dịch - linked to Phapthihoi.org

Kinh Ðại Bát Niết Bàn - Sách đọc - Thích Trí Tịnh dịch - linked to Youtube, uploaded by andiio78

Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Sách đọc - Thích Trí Tịnh dịch - linked to phapthihoi.org

Kinh Vô Lượng Thọ - Sách nói - Thích Chân Thường dịch - Linked to dieuphapam.net

- Kinh Lăng Già - Sách đọc / sách nói - Thích Duy Lực dịch

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Linked to Youtube Playlist - Thích Giới Nghiêm dịch
Nghe & Download Kinh qua những trang web bạn

Trang Kinh dieuphapam.net - Có thể download và nghe


Trang Kinh Bắc Tông Trangsuoitu 1 - Có thể download và nghe
Trang Kinh Bắc Tông Trangsuoitu 2 - Có thể download và nghe


Trang Kinh phapthihoi.org - Có thể download và nghe