Kinh Vo Luong Tho 16 - PS Tinh Khong

kinh vo luong tho 16, ps tinh khong, phap su tinh khong, phap mon tinh do.

Kinh Vô Lượng Thọ 16 do PS Tịnh Không giảng. Xin mời QV theo dõi youtube video dưới đây do phapmontinhdo posted on youtube
Kinh Vô Lượng Thọ 16 -PS Tịnh Không