Kinh Vo Luong Tho 18 - PS Tinh Khong

kinh vo luong tho 18, ps tinh khong, phap su tinh khong, phap mon tinh do.

Kinh Vô Lượng Thọ 18 do PS Tịnh Không giảng. Xin mời QV theo dõi youtube video dưới đây do phapmontinhdo posted on youtube.
Kinh Vô Lượng Thọ 18 -PS Tịnh Không