Kinh Vo Luong Tho 25 - PS Tinh Khong

kinh vo luong tho 25, ps tinh khong, phap su tinh khong, phap mon tinh do.

Kinh Vô Lượng Thọ 25 do PS Tịnh Không giảng. Xin mời QV theo dõi youtube video dưới đây do phapmontinhdo posted on youtube.
Kinh Vô Lượng Thọ 25 -PS Tịnh Không