Kinh Vo Luong Tho 30 - PS Tinh Khong

kinh vo luong tho 30, ps tinh khong, phap su tinh khong, phap mon tinh do.

Kinh Vô Lượng Thọ 30 do PS Tịnh Không giảng. Xin mời QV theo dõi youtube video dưới đây do phapmontinhdo posted on youtube.
Kinh Vô Lượng Thọ 30 -PS Tịnh Không