Kinh Vo Luong Tho 8 -PS Tinh Khong

kinh vo luong tho 8, ps tinh khong, phap su tinh khong, phap mon tinh do.

Kinh Vô Lượng Thọ 8 do PS Tịnh Không giảng. Xin mời QV theo dõi youtube video dưới đây do phapmontinhdo posted on youtube.
Kinh Vô Lượng Thọ 8 - Pháp Sư Tịnh Không