Kết Một Tràng Hoa -
Phẩm Chiếc Lưới Ái Ân

Source: https://langmai.org/tang-kinh-cac/kinh-van/kinh-moi-dich/ket-mot-trang-hoa/kinh-chiec-luoi-ai-an/       December 13, 2018

Tâm ái dục là một dòng chảy thường xuôi theo dòng tập khí và dòng kiêu nạn.

Tự nhốt mình trong sắc dục thì cũng như con tằm kéo chiếc kén tự mình giam hãm lấy mình.

Ái dục phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập nhị tam thập hữu nhị chương

愛欲品法句經第三十二

Kinh chiếc lưới ái ân
Dịch từ Kinh Pháp Cú trong Hán Tạng

Chương 32

Vị gì chút phận bèo mây,

Làm cho biển ái khi đầy khi vơi.

                                  Nguyễn Du (Truyện Kiều)

Một bao máu máu mủ, bao năm khổ luyến ân tình!

                       Vua Trần Thái Tông (Khóa Hư Lục)

Ái ân lưới nọ giang tay xé.

                               Nhất Hạnh (Kệ truyền đăng)

Bài kệ 1

Tâm phóng tại dâm hành               
Dục ái tăng chi điều                        

Phân bố sanh sí thạnh                    

Siêu dược tham quả hầu                 

Tâm ý đi về hướng ái dục thì cây ái dục sẽ đâm chồi trổ nhánh rất mau. Tâm ý phân tán vì đối tượng ái dục sẽ làm cho lửa ái dục bừng cháy trong ta. Kẻ đi tìm ái dục cũng giống như một con vượn chuyền cành tìm trái, từ cành này sang cành khác.

Bài kệ 2

Dĩ vi ái nhẫn khổ                              
Tham dục trước thế gian                 

Ưu hoạn nhật dạ trưởng                  

Diên như mạn thảo sanh                  

Ái dục buộc mình phải gánh chịu khổ đau, ái dục làm cho mình bị vướng mắc vào cuộc sống trần tục. Những lo lắng và hoạn nạn do ái dục đem tới cứ tăng trưởng đêm ngày, mọc kín như cỏ tranh.

Bài kệ 3

Nhân vi ân ái hoặc                          
Bất năng xả tình dục                      

Như thị ưu ái đa                              

Sàn sàn doanh vu trì                       

Bị ái ân mê hoặc người ta sớm muộn gì cũng bị vướng vào dục tình. Cái lo lắng kia càng ngày càng lớn giống như dòng nước rỉ, rỉ mãi cũng đầy hồ.

Bài kệ 4

Phù sở dĩ ưu bi                               悲 
Thế gian khổ phi nhất                     
   
Đãn vi duyên ái hữu                       
有 
Ly ái tắc vô ưu                               

Ở đời có nhiều thứ lo lắng và đau buồn, nhưng không có thứ lo buồn nào lớn hơn cái lo buồn do ái dục đem lại. Buông bỏ được ái dục mới hết lo buồn.

Bài kệ 5
Dĩ ý an khí ưu                                
   
Vô ái hà hữu thế                             
    
Bất ưu bất nhiễm cầu                     
    
Bất ái yên đắc an                           

Muốn tâm ý được an vui thì phải quyết tâm vứt bỏ ái ân. Không ân ái thì không đi vòng quanh trong cõi luân hồi, không còn phải mang nặng ưu tư, không còn thấp thỏm mong cầu những gì ô nhiễm, không còn ái nhiễm thì sẽ được thật sự an vui.

Bài kệ 6 
Hữu ưu dĩ tử thời                         
   
Vi trí thân chúc đa                        
 
Thiệp ưu chi trường đồ                 
   
Ái  khổ thường đọa nguy               

Ân ái thâm trọng thì đến giờ lâm chung bao quanh bởi những người thân thuộc sẽ thấy con đường của lo lắng và sầu khổ dài như thế nào. Cái khổ do ân ái gây nên thường đưa ta tới những hoàn cảnh không an toàn, đầy tai ách.

Bài kệ 7
Vi đạo hành giả                             
者 
Bất dữ dục hội                               
會 
Tiên tru ái bổn                               
本   
Vô sở thực căn                             
   
Vật như ngải vi                             
葦 
Lệnh tâm phục sanh                     

Là người tu đạo, ta không nên đi về hướng ái dục, phải bắt đầu bằng cách tìm diệt tận gốc cái cây ái dục để cho những cái rễ của nó không còn có thể đâm chồi lên được. Đừng làm như cắt cỏ lau để sau khi được cắt rồi lau lại mọc lên như cũ.

Bài kệ 8

Như thọ căn thâm cố                            
Tuy tài do phục sinh                      
     
Ái ý bất tận trừ                             
      
Triếp đương hoàn thọ khổ             
       

Gốc cây ái dục sâu và vững, tuy cây đã bị đốn nhưng các cành lá vẫn có thể sinh ra trở lại. Tâm ái dục chưa dứt trừ thì theo lẽ thường cái khổ do ái dục đem tới vẫn còn trở lại như thường.

Bài kệ 9

Viên hầu đắc ly thọ                                 
Đắc thoát phục thú thọ                   
      
Chúng nhân diệc như thị                 
      
Xuất ngục phục nhập ngục              
      

Như con vượn nhảy ra khỏi cây này thì lại nhảy vào cây khác, người đời cũng thế, ra khỏi được ngục tù ái dục này rồi lại lao vào ngục tù ái dục khác.

Bài kệ 10

Tham ý vi thường lưu                          
Tập dữ kiêu mạn tinh                   
      
Tư tưởng ỷ dâm dục                    
     
Tự phú vô sở kiến                        
       

Tâm ái dục là một dòng chảy thường xuôi theo dòng tập khí và dòng kiêu mạn. Những trông cầu và nhận thức của ta đều có thể được tô điểm theo màu sắc ái dục và do đó chính mình tự che lấp sự thật và không thấy được sự thật.

Bài kệ 11

Nhất thiết ý lưu diễn                              
Ái kết như cát đằng                      
     
Duy tuệ phân biệt kiến                  
       
Năng đoạn ý căn nguyên                                                     
       

Dòng tâm ý tham dục ấy cứ mặc tình trôi chảy khiến cho những nút thắt ái dục đan kết lại với nhau chằng chịt. Chỉ có tuệ giác chân thật mới có thể có khả năng phân biệt và thấy rõ điều này, giúp ta đoạn trừ được căn nguyên của nó nơi tâm ý.

Bài kệ 12

Phù tùng ái nhuận trạch                         

Tư tưởng vi tư mạn                              

Ái dục thâm vô để                                 

Lão tử thị dụng tăng                              

Dòng suối ái dục thấm vào tư duy, mong cầu và nhận thức để lớn mạnh và quấn vào nhau. Nguồn suối ái dục sâu không đáy kia làm cho cái già và cái chết tăng trưởng một cách rất là mau chóng.

Bài kệ 13

Sở sinh chi bất tuyệt                             

Đãn dụng thực tham dục                      

Dưỡng oán ích khưu trủng                    

Ngu nhân thường cấp cấp                      

Những cành nhánh của cây ái dục cứ tiếp tục sinh trưởng không ngừng nghỉ cũng bởi vì chúng được nuôi dưỡng bằng thực phẩm ái dục. Thực phẩm này nuôi dưỡng oán hận, un thành từng gò từng đống, người thiếu trí tuệ thì cứ miệt mài đi về hướng ấy.

Bài kệ 14

Tuy ngục hữu câu diệp                         

Tuệ nhân bất vị lao                               

Ngu kiến thê tử tức                             

Nhiễm trước ái thậm lao                       

Trong ngục thất có gông có cùm. Nhưng người có trí tuệ không thấy những dụng cụ này là thứ gông cùm vững chắc nhất. Cái loại gông cùm ái nhiễm cột người ta vào hệ lụy mới là loại gông cùm kiên cố.

Bài kệ 15

Tuệ thuyết ái vi ngục                             

Thâm cố nan đắc xuất                         

Thị cố đương đoạn khí                        

Bất thị dục năng an                             

Người có trí tuệ thấy ái dục là một ngục tù kiên cố khó thoát ra khỏi. Người ấy biết rõ rằng, phải đoạn trừ ái dục thì mới thật sự được an vui.

Bài kệ 16

Kiến sắc tâm mê hoặc                           

Bất duy quán vô thường                       

Ngu dĩ vi mỹ thiện                                

An tri kỳ phi chân                                  

Thấy sắc mà bị mê hoặc, đó là vì không biết quán vô thường. Kẻ u mê tưởng rằng cái sắc ấy là một cái gì lành và đẹp, không biết rằng cái bóng dáng bên ngoài kia không chứa đựng được một cái gì bền bỉ và chắc thật bên trong nó.

Bài kệ 17

Dĩ dâm lạc tự lý                                   

Thí như tàm tác kiển                            

Trí giả năng đoạn khí                           

Bất hễ trừ chúng khổ                           

Tự nhốt mình trong sắc dục thì cũng như con tằm kéo chiếc kén tự mình giam hãm lấy mình. Bậc trí giả có khả năng đoạn trừ và buông bỏ dục tưởng, không thiết tha gì đến cái đối tượng ái dục cho nên mới tránh thoát khỏi mọi khổ nạn.

Bài kệ 18

Tâm niệm phóng dật giả                      

Kiến dâm dĩ vi tịnh                                

Ân ái ý thịnh tăng                                

Tùng thị tạo ngục lao                          

Kẻ có tâm ý phóng đãng khi nhìn vào một đối tượng ái dục thì có thể cho đó là một cái gì tinh khiết, không biết rằng sự tăng trưởng lớn mạnh của ái ân sẽ đem tới bao nhiêu hệ lụy, tù ngục kiên cố sau này.

Bài kệ 19

Giác ý diệt dâm giả                               

Thường niệm dục bất tịnh                      

Tùng thị xuất tà ngục                            

Năng đoạn lão tử hoạn                           

Những ai thực tập chánh niệm sẽ có khả năng thấy được rằng cái đối tượng ái dục kia là bất tịnh, do đó diệt trừ được dục ý, ra khỏi nguc tù và thoát khỏi tai nạn già và chết.

Bài kệ 2021

Dĩ dục võng tự tế                                 

Dĩ ái cái tự phú                                    

Tự tứ phược ư ngục                             

Như ngư nhập cú khẩu                          

Vi lão tử sở tứ                                      

Nhược độc cầu mẫu nhũ                       

Ly dục diệt ái tích                                  

Xuất võng vô sở tệ                               

Tự cuốn lấy mình trong chiếc lưới ái dục, tự che mình bằng chiếc dù ái dục là tự trói mình trong vòng hệ lụy như con cá tự chui vào trong một chiếc nơm, bị cái già và cái chết bắt theo và luẩn quẩn bên cạnh đối tượng ấy như một con bê đi tìm vú mẹ. Lìa bỏ được dục, không đi theo vết xe của ái thì có thể vượt thoát ra ngoài chiếc lưới ái ân, không còn bị bất cứ một cái gì làm hại mình nữa.

Bài kệ 22

Tận đạo trừ ngục phược                         

Nhất thiết thử bỉ giải                                 

Dĩ đắc độ biên hành                              

Thị vi đại trí sĩ                                         

Đi trọn được con đường, cởi bỏ được mọi ràng buộc hệ lụy, giải phóng được mọi phân biệt kỳ thị, vượt qua được các ý niệm lưỡng nguyên, đó mới thật là bậc xuất sĩ đại trí.

Bài kệ 23

Vật thân viễn pháp nhân                       

Diệc vật vi ái nhiễm                              

Bất đoạn tam thế giả                           

Hội phục đọa biên hành                        

Đừng thân cận với những kẻ đi ngược chánh pháp, cũng đừng để bị lôi kéo theo con đường ái nhiễm. Nếu chưa vượt thoát được thời gian thì hành giả vẫn còn bị kẹt vào cái thấy nhị nguyên.

Bài kệ 24

Nhược giác nhất thiết pháp                 

Năng bất trước chư pháp                    

Nhất thiết ái ý giải                                 

Thị vi thông thánh ý                              

Thấy và hiểu được tự tánh các pháp, không còn bị vướng vào một pháp nào, biết cách gỡ ra mọi sợi dây ái dục trong tâm ý, như thế là đã nắm được ý chỉ của Bụt.

Bài kệ 25

Chúng thí Kinh thí thắng                     

Chúng vị Đạo vị thắng                         

Chúng lạc Pháp lạc thắng                    

Ái tận thắng chúng khổ                        

Trong các thứ hiến tặng, hiến tặng chánh pháp là quí hơn cả. Trong các mùi hương, hương đạo đức là thơm tho hơn hết. Trong các thứ hạnh phúc, hạnh phúc được sống trong chánh pháp là hạnh phúc lớn nhất. Không có phương pháp nào chiến thắng được khổ đau một cách tận cùng bằng sự thực tập dứt trừ ái dục.

Bài kệ 26-27

Ngu dĩ tham tự phược                          

Bất cầu độ bỉ ngạn                               

Ái dục ý vi điền                                     

Dâm oán si vi chủng                             

Tham vi bại xứ cố                                 

Hại nhân diệc tự hại                             

Cố thí độ thế giả                                   

Đắc phước vô hữu lượng                     

Người u mê thường lấy sợi dây tham dục để tự trói mình, người ấy chưa có ước mong vượt sang bờ bên kia. Tâm tham dục là ruộng đất, tham sân si là hạt giống. Cái tham dục đó gây bại hoại cho mình và cho người khác. Trái lại, đối với người có khả năng bố thí và độ đời thì những phước đức thu hoạch được không thể đo lường.

Bài kệ 28

Bạn thiểu nhi hóa đa                                  

Thương nhân truật dịch cụ                     

Thị dục tặc hại mạng                             

Cố tuệ bất tham dục                              

Người đồng hành thì ít, hàng hóa chuyên chở thì nhiều, kẻ thương nhân lâm vào trạng thái lo lắng, kinh sợ. Biết rằng cái đam mê dục lạc là tên giặc có thể làm tổn hại thân mạng của mình, bậc trí giả không còn chạy theo tham dục.

Bài kệ 29

Tâm khả tắc vi dục                                

Hà tất độc ngũ dục                                

Vi khả tuyệt ngũ dục                              

Thị nãi vi dũng sĩ                                    

Năm thứ tham dục phát sinh khi tâm mình cảm thấy có sự khả ý. Phải mau chóng chấm dứt cả năm thứ tham dục, đó mới

thật là người dũng sĩ.

Bài kệ 30

Vô dục vô hữu úy                                  

Điềm đạm vô ưu hoạn                            

Dục trừ sử kết giải                              使   

Thị vi trường xuất uyên                           

Hết tham dục thì không còn sợ hãi, lúc ấy ta mới được thảnh thơi an lạc. Dục hết thì kết sử cũng hết, do đó hành giả ra khỏi được vực sâu.

Bài kệ 31

Dục ngã tri nhữ bổn                               

Ý dĩ tư tưởng sanh                                

Ngã bất tư tưởng nhữ                            

Tắc nhữ nhi bất hữu                               

Nầy ái dục ta ơi, ta biết gốc gác của mi rồi! Dục ý là từ ước muốn và nhận thức sai lầm mà phát khởi. Nay ta không còn ước muốn và nhận thức sai lầm về mi thì làm sao mi còn có thể phát sinh.

Bài kệ 32

Phạt thọ hốt hưu                                   

Thọ sanh chư ác                                   

Đoạn thọ tận chu                                  

Tỳ-kheo diệt độ                                    

Đốn cây ái dục mà không đốn tận gốc thì cây ái dục sẽ mọc trở lại. Đốn cây ái dục mà tận gốc thì vị xuất sĩ đạt tới Niết Bàn.

Bài kệ 33

Phu bất phạt thọ                                  

Thiểu đa dư thân                                 

Tâm hệ ư thử                                      

Như độc cầu mẫu                                  

Nếu không chịu chặt cây ái dục thì cành lá ái dục ít nhiều sẽ còn phát sinh. Tâm còn vướng vào ái dục thì người vẫn còn như một con bê, luôn luôn cần đến vú mẹ.