Le Phep Hang Ngay

Le Phep Hang Ngay - Le Phep Thuong Ngay -Phim Phat - Phat Giao - Phim Hoat Hinh

Phim hoạt hình giáo dục cho trẻ em do PS Tịnh Không giám chế rất hay. Xin mời QV. xem và cho trẻ em xem. Nếu QV. muốn tải về máy xin vào trang Tịnh Thư Quán hoặc những websites bạn khác.

Posted on Youtube by phapmontinhdo

Lễ Phép Hằng Ngày - PS Tịnh Không