Luan - Tạng Luận
Ðại Thừa Khởi Tín Luận - Nguồn: phapgioi.com, Thích Thiện Hoa dịch và giảng