Nhac Phat Giao

Nhac Phat Giao - Co Nhac - Nhac Kinh Phat...

Xin QV nhấn chuột vào tên bài hát để tải về máy mình nếu thích. Hoặc bấm vào ký hiệu PLAY (hình tam giác để nghe). Cầu chúc mọi người được vui vẻ và mạnh khỏe.

Chuyện Chàng Bốn Vợ(.mp3) - Hề Sa


Mấy Ðộ Luân Hồi(.mp3)


Mười Bốn Ðiều Phật Dạy(.mp3) - Hồng Nga


Nhất Tâm Cầu Pháp(.mp3) - Kim Tử Long


Sám Hối Lục Căn(.mp3) - Thanh Ngân


Tiếng Chuông Thức Tỉnh(.mp3) - Tuấn Anh


Tình Mẫu Tử(.mp3) - Hồng Nga


Tình Phụ Tử(.mp3) - Minh Vương