Nhat Huu Hoa Thuong trang 2 (tập 11-20)

nhat huu hoa thuong 1, phat giao, phim phat, hoat hinh

Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 1-10
Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 11-20
Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 21-30
Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 31-40
Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 41-52 End

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 11
Cá Mực - Phù Thủy và Ếch

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 12
Ðứa Trẻ Bị Bỏ Rơi

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 13
Công Chúa Tè Dầm

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 14
Nhân Ái Chí Thượng

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 15
Con Ngựa Giật Mình, Oản Tù Tì

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 16
Thủ Tài Nô và Ca Sĩ Nổi Tiếng

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 17
Ðoạt Lại Vay Nặng Lãi

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 18
Kẻ Trộm và Tượng Phật Ðá

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 19
Hai Người Mẹ

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 20
Thân Tình