Nhat Huu Hoa Thuong trang 3 (tập 21-30)

nhat huu hoa thuong 2, phim hoat hinh, phat giao, phim phat

Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 1-10
Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 11-20
Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 21-30
Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 31-40
Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 41-52 End

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 21
Tử Vong và Ðói Khát

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 22
Cạm Bẩy

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 23
Gởi Vàng

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 24
Hộp Ðo Nói Dối

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 25
Nai Của Tướng Quận

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 26
Chuyện Chiếc Lược

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 27
Hồi Ức Ông Chủ Hà

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 28
Gian Nan Tu Hành

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 29
Bóng Trăng Dưới Nước

Nhất Hưu Hòa Thượng tập 30
Bắt Cá Dâng Mẹ