Nhat Huu Hoa Thuong

nhat huu hoa thuong, phim hoat hinh, phim phat giao

Phim hoạt hình Nhất Hưu Hòa Thượng rất hay gồm 5 trang 52 tập. Xin mờ QV. click (bấm) vào những Youtube videos sau đây do phapmontinhdo posted.

Nếu QV muốn tải về máy xin vào những trang như Diệu Pháp Âm, Trang Suối Tu, Chùa Hoằng Pháp, Thôn Di Ðà vv...Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 1-10
Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 11-20
Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 21-30
Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 31-40
Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 41-52 End

Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 1

Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 2

Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 3
Qua Ải Chém Tướng

Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 4

Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 5
Tiểu Hòa Thượng Bắt Hổ

Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 6
Hòa Thượng Thông Minh và Người Thần Bí

Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 7
Ý Chí Mỗi Người

Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 8
Ðại Phật Gia Làm Ðôi Ủng Rơm

Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 9

Nhất Hưu Hòa Thượng Tập 10
Dịch Cảm Cúm