Phat Hoc Thuong Thuc Ky 3

phat hoc thuong thuc ky 3, phat giao, giao ly dao phat, dao phat

Phật Học Thường Thức Kỳ 03 - Do Chùa Hoằng Pháp thực hiện; giáo lý căn bản. Xin mời QV bấm chuột vào youtube video dưới đây do phapmontinhdo posted on youtube để theo dõi. Cầu chúc QV. được an vui, mạnh khỏe, và tiến tu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !Phật Học Thường Thức Kỳ 03