Phat Hoc Thuong Thuc

phat hoc thuong thuc, phat hoc, phat phap, giao ly phat giao

Phật Học Thường Thức - Tác giả: ĐĐ. Thích Minh Thành. Xin mời QV bấm chuột vào những kỳ Phật Học Thường Thức do Chùa Hoằng Pháp thực hiện hai tháng một lần; trình bài giáo lý Phật học căn bản có hình hoa sen pháp luân dưới đây để theo dõi. Cầu chúc QV. được an vui, mạnh khỏe, và tiến tu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !Phật Học Thường Thức Kỳ 01 Phật Học Thường Thức Kỳ 02 Phật Học Thường Thức Kỳ 03 Phật Học Thường Thức Kỳ 04 Phật Học Thường Thức Kỳ 05 Phật Học Thường Thức Kỳ 06