Quan Am Toc Roi

quan am toc roi, phim phat giao, cai luong

Xin mời QV xem phim Phật Giáo thể loại cải lương Quán Âm Tóc Rối. Nói về tình thương bao la của người mẹ bao giờ cũng che chở cho con. Quán Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn muôn loài như người mẹ cha thương con trẻ đang sống trong cõi đoạ đài. Vì vậy mẹ cha của ta chính là hoá thân của Quán Âm Đại Sĩ luôn luôn che chở và bảo hộ cho ta.

QUAN ÂM TÓC RỐI (1) - CẢI LƯƠNG PHẬT GIÁO


QUAN ÂM TÓC RỐI (2) - CẢI LƯƠNG PHẬT GIÁO


QUAN ÂM TÓC RỐI (3) - CẢI LƯƠNG PHẬT GIÁO


QUAN ÂM TÓC RỐI (4) - CẢI LƯƠNG PHẬT GIÁO


QUAN ÂM TÓC RỐI (5) - CẢI LƯƠNG PHẬT GIÁO


QUAN ÂM TÓC RỐI (6) - CẢI LƯƠNG PHẬT GIÁO


QUAN ÂM TÓC RỐI (7) - CẢI LƯƠNG PHẬT GIÁO


QUAN ÂM TÓC RỐI (8) - CẢI LƯƠNG PHẬT GIÁO


QUAN ÂM TÓC RỐI (9) - CẢI LƯƠNG PHẬT GIÁO