Suc Khoe

Suc khoe, duong sinh, tap the duc...

Tài Sản Lớn Nhất Của Con Người Là Trí Tuệ và Sức Khỏe. Lời Phật Dạy

(Theo ý của kẻ sơ học đây thì ...) Thân thể ta do Tứ Ðại và Ngũ Ấm mà ra. Tuy cuối cùng rồi chúng ta cũng bỏ cái túi da hôi thúi này mà đi, chúng ta đừng nuông chìu nó quá mà phải trân trọng và giữ gìn nó một cách kỹ lưỡng và nhờ nó để làm lợi ích cho chúng sanh để đền ơn Tam Bảo và để đi đến nơi mà chúng ta muốn đến.

Càn Khôn Thập Linh - T. Hằng Trường

Suối Nguồn Tươi Trẻ - suc khoe